05-Dec-2017
Paay Njattadi Preparation, Kodakara Block Panchayath

As a part of Gandhi Jayanthi week celebrations,Kodaklara block prepared the paay njattadi.